ࡱ> JLI1bjbjT~T~4866hh"!!!!!!!$f$'<!Q!<"___^!_!__rT p5bFHI !R"0" D'ID' D' _!!_"D'h v:Ptnici ako Asaf, bard Dvida Slovo na tento mesiac V~dy sa hovor oDvidovch ~almoch. Aje to sprvne. Dobr kr> Dvid je inapircia naaich modlitieb. Bol skuto nm bsnikom. Moje vlastn talenty s skr vhudbe. Pn mi dal zmysel pre rytmus. Ke som bol mal, sprevdzal som piesne mjho brata mko>vek, o bolo poruke. Neskr, po as chvl, som hral na cimbal. Tie~ som napsal pr slov na oslavu Pna povzbudzujcich veriacich vo viere. Jeden zmojich ~almov nm pripomna, ~e obeta zvierat nesta a~e Boh od ns o akva sprvny ~ivot; skuto n chvla nefunguje bez zujmu oostatnch. Obzvlae som pracoval na zostaven Knihy ~almov. Je to ve>k antolgia 150 bsn. Vhebrej ine sa vol Tehillm, o znamen chvly . Je to cesta ku aeastiu loveka, cesta, ktor vedie kchvle Pna od za iatku do konca: Po~ehnan je mu~ (} 1,1)... Nech vaetko, o dcha, chvli Pna! Alejuja! (} 150,6). Mimochodom, vaimli ste si, ~e existuje zbierka textov nazvanch ~almy stpania ? Pre o stpae akade? no, uhdli ste. S to modlitby, ktor sa modlia ptnici, ke stpaj do Jeruzalema na oslavy ve>kej pte. Nepoznte tieto texty? Pre tajte si ich. S to }almy 120 134, ptnse pomerne krtkych textov vrznych formtoch a orznych tmach. Ur ite tam njdete nie o, o sa hod kvaaej ~ivotnej pti. Tchto ptnse piesn je ako kroky, ktormi ideme za Bohom. Za nate sve>km strachom, zktorho volte kPnovi (} 120,1), aby to skon ilo po~ehnanm Siona (} 134,3). }almy s ~asnou akolou modlitby. Pre tajte si ich. tajte ich znovu aznovu. Rozprvaj oceste s:z, nrekov, chvly, ceste danej Bohom, aby ns sNm zjednotila vnaaom ~ivote. Spievajte ich sostatnmi, ktor stpaj, stmi, ktor sa vydali na cestu ~ivota. Niekedy spievame so zrmutkom, inokedy od radosti asndejou. Modlitbou tchto }almov objavujeme vstup , ktor vykonme nielen svojimi nohami, ale ove>a viac snadaenm srdcom. Referen n text: }almy stpania } 120 134) Identita aposlanie Viery asvetla Rodi ia, inak obdarovan, priatelia... Vaetci sa pohybuj, akoby tancovali aukazovali tak milujcu radose, ktor zdie>aj so vzjomnou energiou. Je to tajomstvo, ktor nem~eme pochopie, ale jeho obraz krsne reflektuje naae komunity. Privtanie aoptovn stretnutie Privtanie je hudobn. Spievame, km vaetci neprdu. Umeleck workshop Aby sme oslvili Pna spevom, m~eme naae piesne sprevdzae hudobnmi nstrojmi. M~eme takto spievae cel deH. Zdie>anie Po predpovedi po asia :<>j z .l>bDX ξvvnffZfZfZfXfUh6nh6n5mHsHh6nmHsHhzKmHsHhzKhE5mHsHhEmHsHhMbmHsH&hRhR6PJ]mHnHsHtHhkmHsHhRmHsHhZVmHsHh/th/t5CJ$aJ$mHsHh/tmHsHh`h9 CJ0aJ0mHsHhZVCJ0aJ0mHsHh`hl;BCJ0aJ0mHsH <>j jl<>bBDXH!J!&# $ a$gdZV$a$gd9 gd` za neme spievae pieseH vybran na tento rok, ktor bude za nae ka~d stretnutie. Vedci m~e pre tae alebo porozprvae vlastnmi slovami prbeh na tento mesiac. Prostrednctvom Dvida optovne objavujeme krsy chvliacich piesn. Sv. Augustn povedal, ~e Ten, kto spieva, modl sa dvakrt. }almy s ~asnou akolou modlitby. Vaetci ptnici pri putovan spievaj ato je modlitba, ktor Pn miluje. Dnes dme chvlam piesHami ahudbou apecilny priestor. Ktor piesne mm rd/-a? Pre o? Jeden len komunity starostlivo zaznamen vaetky piesne, ktor sa spomen. M~u vytvorie zklad komunitnej knihy piesn. Vmalch skupinch M~eme napsae }alm komunity. Ka~d mal skupina napae vera, ktor pre tame po as modlitby. Chvla Ti, Pane, za... (radosti) Zmiluj sa, Pane, nad... (~iadosti) Pane, zachovaj blzko pri Tebe... (naaich zosnulch rodi ov alebo priate>ov, ke~e sme vobdob Vaetkch svtch) Modlitba Bo~e, na Otec, Aby si ns pribl~il ksebe, Ponkaa nm tento as pte. Rozniee vns t~bu kr ae vTvojej prtomnosti, Bu snami vnaaom kr an za Tebou, Teraz anaveky. Sme pozvan chvlie Pna aakovae mu. Dostvame sa do kruhu. Podvame si svie ku. Ke mme svie ku, modlme sa modlitbu chvly aakujeme Mu za jeho prtomnose vnaaich ~ivotoch av~ivotoch naaich bratov asestier. Medzi ka~dm myslom m~eme zaspievae pieseH chvly. Modlitba bohho Pane, ponkam Ti moju pieseH. Slvenie M~eme sa spolu nau ie oslavn pieseH 40.-eho vro ia, alebo nov ak n pieseH. Hry Koordina n tm priprav mal ksky papiera, na ktorch m~u bye slov ako: Slnko, Lska, Cesta, Dieea, Srdce, OheH, Je~ia... Utvorte mal skupiny piatich >ud. Prv skupina si vyberie papier amus rchlo njse pieseH, vktorej toto slovo je azaspievae ju. Postupne pokra uj vaetky skupiny. Alebo: Ka~d tm si vyberie jednu pieseH, ktor pantomimicky znzorn bez spievania. Ke sa pieseH uhdne, spolu si ju zaspievajte. Alebo: stojte vkruhu za stoli kami (o jednu menej ako je po et hrajcich). Ke za ne hrae hudba, hrajci chodia okolo stoli iek. Ke sa hudba zastav, hrajci si sadn. Jedna osoba, ktorej sa nepodar sadne je vonku zhry azkruhu sa odoberie stoli ka. Osobn pokyny Napaem refrn svojej ob>benej piesne. F!H!J!$#&#$$6&'''.')**** +++++/11 1,1:1<111xmhbChvmHsHhvmHsHhvhv5mHsHhvhYY@5mHsHhYY@mHsHhbCmHsHhbCh>>5mHsHh>>h>>5mHsHh>>mHsHh@h@5mHsHh@mHsHhAhA5mHsHhAmHsHh6nmHsHh?mHsH&####$$$%%6&''.'N'''"(l(((*** + ++ $ a$gdA$ & F a$gdA $ a$gdZV++++./1 1<11 $ a$gdYY@$ & F a$gdbC $ a$gdA 21h:p*TJ. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHP`P xgNormlny$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH\@\ `Nadpis 1$<@&"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ FA`F Predvolen psmo odsekuZiZ 0Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 0 Bez zoznamu `` ` Nadpis 1 Char.5CJ KH OJPJQJ\^JaJ mHsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!nG\Qtheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuرMniP@I}úam[إ;du@IIcyI`+H{|._3t@ cy$11V*¥@CZmu)4Pc ϏȩH>MdKJ`r*L0 SbX*h{56./lS ֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccV[ml.;xvWYp1ϡCzs] _Z-P EticE\ + 5M]Ś^'4c|97y! a!%f^=Stt<8%IX^|17/~QeOW!}foϞ߿{XxTiL$AA1cWr2g[10-LBTAߘbyǑC\ P>W'w(ZZ;YJ+\ӼJfNq{TooBQG]C'B;:vݡCQJ ȉ٢m_U:FΪ". ᇄ9f' U$8fe_*r0~ד <Q/ RV)@ߒӯaXnaE Eh^ǜ[|8h}Qvp7C;' }'W[4tDK(NiwQ6ίC|z[ &IU}./].-W kBm+] f$v{otp@2i}T7Nc@THNZ[K}nqR]c{oey;ck;) C cci:]pO&zL@[f_PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!nG\Qtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 8 1&#+1T # AA@0( B S ? t{:D( 0  RBHD% }K<)8@ѪJ@D ~A^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH<)8RB@D }l"V.RP;7\bCz9 ]"WC(8+m0901o1`Z28H8>>YY@l;B=HJ*TJL?n!>;}[B/Wg@))e:k AAU8zKsLIEMb`6nR@``0u``L `` ```` UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ Calibri7K@Cambria?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"q5& ! !!02QHX $Pxg2!xxBEWALucia  Oh+'0h $ 0 <HPX`BEWANormalLucia31Microsoft Office Word@36@u@ SFH՜.+,0 hp| !  Nzov !"#$&'()*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHKRoot Entry FPAbFHMData 1Table%`'WordDocument48SummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8ACompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q