Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Alžbeta Ostricová

Valová 8/17
Piešťany 921 01
E-mail: aostricova@gmail.com
Mobil: 0902/218 992