Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Turzovka 2016
(Pezinok, 3.1.2017)
Počet fotografií: 9

Voľby Pezinok 2016
(Pezinok, 10.4.2016)
Počet fotografií: 5

Stretko 7.2.2015
(Pezinok, 11.2.2015)
Počet fotografií: 7
Prijatie Veroniky do nášho spoločenstva
Turzovka 2014
(Pezinok, 10.11.2014)
Počet fotografií: 6
Toto sú fotky z našej ďakovnej púte v Turzovke, podrobnejšie sa o nej dozviete v kronike.

stretnutie pri putovnej soche Panny Márie
(Pezinok, 5.7.2013)
Počet fotografií: 4


Turzovka august 2011
(Pezinok, 14.1.2012)
Počet fotografií: 19
Naše Spoločenstvo sv. Kláry putovalo do Turzovky. Prežili sme krásne spoločné chvíle pri sv. omši, v modlitbe a spoločnej hre.
Štvrtý čas 17.12.2011
(Pezinok, 3.1.2012)
Počet fotografií: 8
Naše spoločenstvo sa stretlo v sobotu pred Vianocami pri ozdobovaní medovníkov a spoločnej modlitbe sv. ruženca. Prežili sme spolu krásne, pokojné chvíle, skutočný advent, naplnený vzájomnou láskou, ozajstným priateľstvom a pokojom.
Opekačka u Matiašovských
(Pezinok, 20.10.2011)
Počet fotografií: 55
Vydarená októbrová sobota v Pezinku u rodinky Matiašovskej. Vonku chladná jeseň, prechádzka nádhernou farebnou záhradou, prítulné domáce zvieratá, teplo pri piecke a k tomu voňavé špekáčiky. Ako nám je dobre na svete. Vďaka Ti Pane.. 
Radosť
(Pezinok, 10.2.2011)
Počet fotografií: 1
Stretnutie v štvrtom čase, tešíme sa do cukrárne, kam nás pozvala Janka Slováková z Nitrianskeho spoločenstva.
Stretko január 2011
(Pezinok, 10.2.2011)
Počet fotografií: 1
Na stretnutí nášho spoločenstva sme znázornili troch mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi.