Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Duchovné cvičenia 2017 Piešťany (30.10.2017)
V dňoch od 19.-22.10. 2017 sme prijali pozvanie nášho Pána stíšiť sa byť s Ním. Téma duchovných cvičení bola:,, Radostná zvesť vo Viere a Svetle." Sme radi, že sme boli opäť spolu a prežili požehnaný čas.