Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo P. Márie, Matky Dobrej Rady

Naše spoločenstvo vzniklo za totalitného režimu v roku 1988, keď Danka Kočicová a Marta Schwartzbacherová priniesli myšlienku Viery a svetla na Slovensko. Chceli ju odvzdať rodičom inak obdarovaných detí, aby aj oni zažili radosť spoločenstiev, prijatia, vzájomnej lásky. Začali sa stretávať najprv po bytoch a tajne, keďže bol ešte komunizmus, no postupne sa rodičia a prijatelia delili so svojou radosťou s ďalšími ľuďmi. Zistili, že byty a jedna fara už im je málo a tak sa rozdelilo spoločenstvo na dve. Tak vznikli spoločenstvá Panny Márie Matky Dobrej Rady a spoločenstvo sv. Gorazda.

Spoločenstvo Panny Márie Matky Dobrej rady sa stretáva pri blumentálskom kostole v centre Bratislavy a teší sa z daru milých inak obdarovaných, rodičov a priateľov. Na stretnutie pravidelne prichádza národný kaplán brat Marek, ktorý pomáha spoločenstvu hlboko žiť spiritualitu nášho hnutia a každému osobne rásť v láske k Bohu a blížnym.

Spoločenstvo Panny Márie Matky Dobrej rady má sviatok 26. apríla. 


 
Oznamy

Zatiaľ neboli zverejnené žiadne oznamy.